Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

1. Rekisterinpitäjä
Hiitolan Kukkatalo (y-tunnus 1587960-1)
Vieskankatu 4
84100 Ylivieska
Puh. 0445420777

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Hanna Niemi
Hiitolan Kukkatalo, Ylivieska
Puh. 08-420777
Email: hanna (at) hiitolankukkatalo.fi

3. Rekisterin nimi
Hiitolan Kukkatalo:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin

5. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella. Verkkokaupan toiminnan helpottamiseksi.

6. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen yhteyshenkilön nimi, Y-tunnus.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterimme päivittyy vain asiakkaan toimesta. Jos hän täyttää tietojaan tai tilaa tallentamillaan tunnuksilla lisää tuotteitamme.

8. Evästeet
Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivuillamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivujen käytöstä ymmärtääksemme, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivuja ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.
Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

 

9. Tietojen luovutus
Huiskula Oy voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

10. Tietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

11. Rekisterin suojaus
Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan Hiitolan Kukkatalossa. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.

12. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Hiitolan Kukkatalo , Hanna Niemi, vieskankatu 4 84100 Ylivieska.

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa kirjeitse yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Hiitolan Kukkataloa käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja lain sallimissa puitteissa. Mikäli rekisteröity näin päättää, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme.